Seniorträffar

Hemtjänst Anne Stalin AB driver på uppdrag av Danderyds Kommun

 

 

Seniorträffarna i Stocksund.

Träffarna är öppna för alla över 65 år och erbjuder ett brett program av aktiviteter.

 

Idala Seniorträff ligger på Vasavägen 34, Stocksund   

Öppet måndag – fredag kl. 10-15
Telefon: 08-85 90 60